отпечаток

Сопственик на домен:
Преживеа Корона
Васетурмплац 4
CH-4410 Листал

контакт: Е-пошта
или контакт за сите видови истраги

Haftungsausschluss

Авторот не презема никаква одговорност за точноста, точноста, навременоста, веродостојноста и комплетноста на информациите. Исклучени се побарувања за одговорност против авторот поради материјална или нематеријална штета што произлегува од пристапот, користењето или користењето на објавените информации, од злоупотреба на врската или од технички дефекти. Сите понуди не се обврзувачки. Авторот експресно го задржува правото да менува, додава или брише делови од страниците или целата понуда или привремено или трајно да престане со објавување без претходно известување.

Одговорност за врски

Упатувањата и врските до веб-страниците на трети лица се надвор од нашата област на одговорност. Таа отфрли каква било одговорност за ваквите веб-страници. Пристапот и употребата на такви веб-страници е на сопствен ризик на корисникот.

авторски права

Авторските права и сите други права на содржина, слики, фотографии или други датотеки на веб-страницата припаѓаат исклучиво на Survived Corona или на конкретно именуваните носители на права. Писмената согласност на носителот на авторските права мора да се добие однапред за репродукција на сите елементи.

Без предупредување без претходен контакт

Доколку содржината или дизајнот на оваа веб-страница ги крши правата на трети лица или законските одредби, бараме известување без да издадеме белешка за трошок. Пасусите за кои се прави приговор ќе бидат веднаш отстранети, така што не е потребно вклучување на адвокат. Како и да е, ние ќе ги отфрлиме трошоците направени од вас без претходен контакт. У. Поднесете противтужба за повреда на гореспоменатите одредби.

Salvatorische Klausel

Доколку одредбата од овие услови е неефикасна, ефективноста на останатите останува непогодена. Неефикасната одредба треба да се замени со одредба што е најблиску до предвидената цел на законски дозволен начин. Истото важи и за празнините во условите.
Затвори (Esc)

Билтен

Претплатете се на нашиот билтен и ние ќе ве информираме за нашите нови производи и специјални попусти.

Верификација на возраста

Со кликнување на влез потврдувате дека сте доволно стари за да консумирате алкохол.

Барај

Warenkorb

Вашата кошничка во моментов е празна.
Започнете да купувате